(defun c:sadd ( / ssent add_str_r add_str_L objs)
 (princ "\n 문자 추가할 대상 TEXT 를 선택하세요..")
 (if (and 
   (setq ssent (ssget '((0 . "*TEXT"))))
   (setq add_str_l (getstring "\n처음에 추가할 문자 입력.:")) ;필요없으면 이라인 제일앞에 ; 을 붙이면 됨
   (setq add_str_r (getstring "\n마지막에 추가할 문자 입력.:"))

;   (setq add_str_l (getstring t "\n처음에 추가할 문자 입력.:")); 띄어쓰기 사용할려면 사용
;   (setq add_str_r (getstring t "\n마지막에 추가할 문자 입력.:"))

  )
  (progn
   (vl-load-com)
   (setq objs (mapcar 'vlax-ename->vla-object (vl-remove-if 'listp (mapcar 'cadr (ssnamex ssent)))))
   (foreach obj objs
    (if (vlax-property-available-p obj 'TextString)
     (cond
      ((and add_str_L add_str_r)
      (vlax-put obj 'TextString (strcat add_str_L (vlax-get obj 'textstring) add_str_r))
      )
      ( add_str_L
      (vlax-put obj 'TextString (strcat add_str_L (vlax-get obj 'textstring)))
      )
      ( add_str_r
      (vlax-put obj 'TextString (strcat (vlax-get obj 'textstring) add_str_r))
      )
     )
    )
   );foreach
  );progn
 );if
 (princ)
)

 

한맥요청 제작